Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kayıt İşlemleri

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi - Kayıt Tarihleri

 • 1., 2., 3. Sınıf Yetki Belgesine başvurular yıl içerisinde kesintisiz olarak kabul edilmekte olup, Kesin Kayıtlar 1 Eylül 30 Kasım tarihleri arasında yapılmaktadır.
 • Dışarıdan Kurs görenler (Elektrik Tesisatçılığı meslek dalında 600 saat kurs görenler ve Fono belgesi olanlar için) kayıt tarihleri ile ilgili uzatma duyurusu olmadığı takdirde genel kayıt tarihlerinde (1 Eylül-30 Kasım) kayıt olabilecekleri gibi 1-28 Şubat ve 1-30 Haziran tarihleri arasında da kayıt olabilirler.

 • Kayıt Tarihleri Uzatma Duyurusu :
 • 30/11/2011 tarihinde sona eren Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kursiyer Kayıtları, Genel Müdürlüğümüzün 24/02/2009 tarih ve 3337 Sayılı oluru ile her yıl 01/09/2011 de başlayan Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kursiyer Kayıtları 31/03/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Bu bağlamda; 2011-2012 Öğretim Yılı için kayıtlar; 01/09/2011 tarihinden itibaren 31/03/2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylara duyurulur.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi - Kesin Kayıt

 • Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Programlarına başvuran kursiyerlerin gönderdiği başvuru belgeleri süresi içinde okulumuza ulaştığında gerekli incelemeler yapılarak hangi programa kayıt yapılacağı tespit edilir ve kesin kayıt işlemi Kasım ayı sonuna kadar yapılır.
 • 1.,2 ve 3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi sertifikasına kesin kaydı yapılan kursiyerlerin başvuru dilekçelerinde belirttikleri adreslerine (isteklerine göre)kitapları ödemeli olarak gönderilir.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi - Ücretler- Banka Hesapları

Ücretler

 • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 2010 yılı Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi kurs programlarına kayıt için belirlediği ücret 40 TL (Kırk TL) dir. Ücretler her yıl yeniden belirlenmekte olup, eski ücretler yenisi belirlenene kadar geçerlidir.
 • Bu ücrete kursiyerlere gönderilen kitap ve sınav masrafları dahildir.

Banka Hesap Numaraları

 • Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi 5502492-5002 nolu hesabına 40 TL yatırılır. (Banka dekontu çift alınmalı. Biri kursiyer tarafından saklanır diğeri başvuru belgeleri ile birlikte okul adresine gönderilir)
 • Açıklama: Ücretler her yıl mali yılbaşında EĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi tarafından belirlenerek ilan edilir.

Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi - Kayıt Yenileme İşlemleri

 • Herhangi bir nedenle kaydı silinen kursiyerler programa devam etmek ve Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi sertifikası almak için o yıl için belirlenen ücreti Mesleki ve Teknik Açıköğretim okulu hesabına yatırarak kayıt yenileyebilirler.  Kayıt yenileme belgelerini ve makbuzları durumlarını anlatan dilekçeye ekleyerek Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Böylelikle başvurdukları programa tekrar baştan başlama hakkını elde ederler.
 • Bu durumda olan kursiyerler kaydı silindiği için önceki kaydı ile ilgili hiçbir şekilde hak talebinde bulunamazlar.